top of page

Våre Metoder og Teknikker:

Hypno / Hypnose

Hva er Hypnoterapi?

Hypnoterapi, også kalt Hypnose, er en kraftfull metode for å sette et menneske i en meget avslappet tilstand, for å oppnå ønskede endringer direkte i det ubevisste sinn.

Hypnoterapi/Hypnose kan hjelpe for:

– Indre uro
– Stress
– Bekymringer

– Økt Livskvalitet

– Styrke egenkjærlighet

– God flyt i hverdagen

– Mer helhetlige løsninger

– Mer bevissthet

– Smertelindring

– Balanse i kroppen


– Prestasjonsmestring

– Måloppnåelse 

– Idretts-prestasjoner


– Fødselsdepresjon

– Sinnekontroll

– Tvangstanker


– Fatigue
Avhengighet
– Negative tankemønstre
 

Øreakupunktur

Hva er øreakupunktur?

Øreakupunktur, Auriculoterapi er basert på teorien om at hele kroppen med de forskjellige deler og funksjoner gjenspeiles i det ytre øret. Ved å stimulere bestemte punkter i øret kan man behandle og forebygge plager og sykdom.

Øreakutpunktur kan hjelpe for:

– Allergi

– Bihulebetennelse

– Smertelindring

– Indre uro

 Bekymringer

– Frykt og angst

– Betennelse

– Ryggsmerter

– Tennisalbue

 

– Hodepine

– Migrene

– Depresjoner

– Menstruasjonsplager

– Overgangsplager

– Fertilitet

– Sirkulasjons- og fordøyelsesproblemer

– Irritabel tarm
– Forstoppelse


Astma 

– Bronkitt

– Immunforsvar

EFT - Emotion Freedom Techniques

Hva er EFT?​

EFT, Emotional Freedom Techniques er basert på kunnskap om kroppens energisystem. Metoden tar utgangspunkt i at årsaken til negative følelser er en forstyrrelse i energisystemet. EFT er en kraftfull teknikk for å fjerne både fysiske og psykiske lidelser. EFT er omtalt som en form for akupunktur for følelsene.

Hva kan EFT hjelpe for: 

– Allergier
– Traumer
– Indre uro
– Angst
– Frykt
– Fobier
– Depresjoner
– Sorg
– Avhengighet

– Fysiske symptomer som:
    hodepine, smerter og pustevansker mv.

Akupressur

Hva er Akupressur?

Akupressur er en god metode, hvor man trykker på bestemte punkter på kroppen for å opprettholde balanse, god helse og øke immunforsvaret.

 

Akupressur kan hjelpe for:

– Allergi
– Indre uro
– Øke energinivået
– Hodepine og migrene
– Depresjon
– Nervøsitet
– Høyt blodtrykk
– Kvalme
– Fordøyelsesplager
– Underlivsplager
– 
Muskel-, skjelett- 
og leddplager

Husrens

* Føler du deg utrygg, sliten, ofte vondt i hodet,
   sliter med søvn.

* Kjenner du kalde gufs, eller at noen følger med på deg. * Forsvinner ting i huset på uforklarlig vis.

* Sover barn urolig.

* Reagerer kjæledyr unormalt 

* Er det kanskje amper stemning i huset. 
 

Energier kan ALDRI bli borte, de kan kun omskapes til noe positivt. Eller sendes vekk.

Ghost.jpg

Universel Hvit Tids Healing - H.T.H.

Hva er H.T.H.?

Universell Hvit tids Healing jobber i ALL tid, dvs. Fortid, Nåtid og Framtid!

Healing betyr å kurere.

Hvit Tids Healing er et fantastisk urgammelt verktøy til å gjøre kroppen hel igjen, men kan også fint brukes til beskyttelse, husrens og kanalisering.

Healing er en kraftfull teknikk ved hjelp av konsentrasjon, lett berøring eller bevegelse i energifeltet som omslutter kroppen. 

 

H.T.H. kan hjelpe for:

– Indre uro

– Angst

– Lavt energinivå
– Balansering
– Hodepine og migrene
– Depresjon
– Nervøsitet

– Høysensitivitet
– Fysiske smerter/skader

– Psykiske utfordringer

Nordlys.jpg
bottom of page