top of page

Øreakupunktur

Hva er øreakupunktur:

Øreakupunktur, Auriculoterapi er basert på teorien om at hele kroppen, med de forskjellige deler og funksjoner, gjenspeiles i det ytre øret. Ved å stimulere bestemte punkter i øret kan det hjelpe for å  forebygge plager og sykdom. Øret kan beskrives som tastaturet inn til hjernen. Når fagperson setter en nål på nøye utmålte punkter i øret, vil signalet gå inn til hjernen, og sendes ut til det aktuelle stedet i kroppen. 

Hva kan akupunktur hjelpe for/behandle?:

Akupunktur kan behandle en rekke sykdommer og plager samt brukes som forebyggende tiltak.

Akupunktur blir blant annet brukt ved:
– Astma
– Bronkitt
– Forstoppelse
– Diaré
– Hodepine og migrene
– Menstruasjonssmerter
– Uregelmessig menstruasjon
– Leddbetennelse
– Ryggsmerter
– Slitasjegikt
– Isjas
– Bihulebetennelse
– Irritabel tykktarm
– Etterbehandling etter slag
– Senebetennelse og tennisalbue
– Som smertelindring
– Depresjoner
– Tretthet
– Sirkulasjons- og fordøyelsesproblemer
– Røyk- og rusavhengig

Akupunkturmetoden har vist seg å redusere smerte, stivhet og hevelser og forbedre bevegelighet, i kroppen.

Øreakupunktur kan brukes ved de fleste sykdommer og plager, både fysiske og psykiske. 

Øreakupunktur kan brukes i egen behandling og/eller sammen med andre behandlingsmetoder.

– Som smertestillende brukes en nål i øret svarende til operasjonsstedet, for å redusere behovet for smertestillende medikamenter etter kirurgiske inngrep.

Øreakupunktur er blitt mye brukt til røykeavvenning og andre typer avhengigheter som spill, mobil, personer, sukker, jobb, trening, kurs, rus, alkohol m.m.

 

Beskrivelse av metoden:

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode, basert på Tradisjonell kinesiske medisin – TKM. Ordet akupunktur kommer fra latin og betyr ”å stikke med nål”.

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet, bestående av en rekke vitale organer og energibaner, meridianer, som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (Qi) strømme fritt og harmonisk og dette er en forutsetning for god helse.

 

Øreakupunktur er en form for akupunktur. Punkter i ørene som gjenspeiler sykdom eller svakhet i korresponderende del av kroppen, kan nåler, elektrisk stimulering med trykk eller massasje, laser el. hjelpe.

ECIWO
Øreakupunktur og lignende metoder som øyeakupunktur, ankelakupunktur, skalleakupunktur, og håndakupunktur tilhører de bioholografiske metodene, og forklares gjennom ECIWO-biologien:

Ordet ECIWO er en forkortelse for: ”Embryo Containing Information of the Whole Organism”, som betyr at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen. Dette forholdet gjør seg også gjeldende på høyere nivåer av organisk struktur, både hos dyr, planter og mennesker. Eciwo omtales også som mikrosystemer.
 

NADA-metoden
Et eget program egnet for avvenning av rus problemer, som inneholder øreakupunktur, kalles NADA-metoden. NADA-programmet er et poliklinisk opplegg over 3 måneder som i tillegg til øreakupunktur omfatter sosial- og psykologisk rådgivning, samt urinkontroller. (Se mer under «historikk»).

Hva skjer hos Søstrene Løvoll?:

Ved en behandlingstime vil fagpersonen først konsentrere seg om å stille en rekke spørsmål ang. pasientens sykehistorie, opplevelse av symptomer, kosthold og livsførsel, avføring og urin, oppfatning av varmt og kaldt, smerteopplevelser, familiesituasjon, barndom, arbeid og hobbyer mv.

Fagperson finner fram til de affiserte punkter i ørene som gjenspeiler sykdom eller svakhet i korresponderende del av kroppen. Disse bestemmes i øreakupunkturen, hovedsakelig ved at de er ømfintlige for trykk, eller de har minsket elektrisk hudmotstand. Til dette benyttes en palpasjonsmetode eller elektriske punktsøkere.

Punktene kan behandles med forskjellige typer fysiske stimuli:
Med nåler som i akupunktur, med elektrisk stimulering av forskjellig art, med trykk eller massasje, med laser, eller med injeksjoner av medikamenter.

I Kina benyttes ofte en metode der man fester frø av en kinesisk urt på punktet og lar pasienten behandle dette selv med trykkmassasje.

Man benytter også små nåler som blir stående i punktet gjennom lengre tid, såkalte semipermanente nåler, for å oppnå en mer kontinuerlig behandling.

NADA-programmet er et opplegg over 3 måneder, som i tillegg til øreakupunktur, omfatter sosial- og psykologisk rådgivning, samt urinkontroller.

 

Antall behandlinger:

Mange klienter kan merke en virkning eller forandring allerede etter en behandling.
Hvor mange behandlinger man behøver, avhenger av hvor omfattende problemet er, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Smerter i forbindelse med akutte lidelser kan f.eks. lindres forholdsvis raskt.

Bivirkninger:

Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en «lettelse». Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter og kan medføre en forverring av de symptom som fra før er aktive. Ellers kan man oppleve generelle symptom som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning.

 

Historikk:

Det finnes 2000 år gamle skriftlige kilder på akupunktur, men man regner med at metoden er minst 4000 år gammel.
– På 1500 og 1600 tallet brakte jesuittmunker, leger og misjonærer akupunktur til Europa.

Hippokrates omtaler en metode til behandling av isjias ved punktur av ørets bakflate, og han nevner også i boken «Om forplantningen» at de gamle egyptere benyttet en slik øremetode som prevensjonsmetode: «De som var blitt skåret i øret, kunne fortsatt ha kjønnsomgang og ejakulere, men bare sæd i mindre mengder og ufruktbar.»

Spesielle former for ørebehandling har åpenbart spilt en rolle i oldtidens medisin. Også i det gamle Kina ble øret tillagt særlig betydning i medisinen. Under Tang-dynastiet (600-800 e. Kr) var det en skole med kinesiske akupunktører som anvendte ca. 30 forskjellige punkter i øret.

Den moderne utviklingen av øreakupunktur ble etablert av den franske legen Paul Nogier. I 1951 registrerte han at noen av hans pasienter som led av kroniske ryggsmerter, hadde blitt vesentlig bedre etter behandling med brenning i øret hos en kvinne som drev slik behandling som en del av folkemedisinen. Dette fikk ham til å begynne et forskningsarbeide for å kartlegge sammenheng mellom soner/punkter i ørene og sykdommer i forskjellige deler av kroppen.

I 1957 publiserte Nogier sine oppdagelser i et tysk tidsskrift for akupunktur. Dermed ble øreakupunkturen også kjent i Kina. Kineserne satte i gang store masseundersøkelser som bekreftet Nogiers oppdagelse av øreakupunkturen. Øreakupunkturen har siden vært kjent som en del av kinesisk og internasjonal akupunktur som et «akupunkturens mikrosystem». Kineserne anerkjenner Nogiers oppdagelse, og han er blitt foreslått til Nobelprisen i medisin fra kinesisk hold.

I 1967 oppdaget Nogier at stimulering av et affisert punkt i øret gav et spesielt utslag i den arterielle puls som kan palperes ved håndleddet. Denne reaksjonen ga en ny mulighet til å bestemme aktuelle behandlingspunkter i øret på en mer individuell basis og åpnet for en rekke nye muligheter for diagnostikk og terapi. Nogier valgte å kalle denne nye utviklingen for «øremedisin» eller aurikulomedisin, til forskjell fra øreakupunktur.

NADA-modellen
Ved Lincoln Hospital i New York utviklet psykiateren Michael Smith og hans team NADA-metoden på 1970 tallet, til langtidsbehandling av narkomane der øreakupunktur inngår som en vesentlig del av behandlingsopplegget. Men allerede i 1985 grunnla Smith den første NADA-protokollen.

NADA-metoden ble tatt opp av Uteseksjonen i Oslo som arrangerte et kurs i NADA-programmet sommeren 1996. Metoden praktiseres i dag ved flere behandlingsinstitusjoner for narkomane i Norge og av private behandlere.

 

Forsiktighetsregler:

Oppsøk kvalifisert fagperson.
Ta kontakt med din fagperson ved behov etter en time.
Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning:

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.
«Dobbel blind forskning» er lite egnet for denne behandlingsmetoden.

(Det er gjort en rekke studier på akupunktur, både utenlands og i Norge.
Norges forskningsråd har siden 1992 støttet flere akupunkturstudier.

Verdens Helseorganisasjon, WHO har registrert minst 40 ulike lidelse de mener akupunktur kan hjelpe mot, som omfatter smertebehandling, astma og allergi, gynekologiske lidelser, fordøyelsessykdommer, sykdommer i urinveier og hjerte- og karsykdommer m.m).

 

Lov og rettigheter:

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Øreakupunktør/akupunktør er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

 

Utdanning:

Utdanning i øreakupunktur kan være en utdannelse over tid eller kurs som inngår i annen utdanning, som akupunktur, soneterapi, refleksologi mv.)

bottom of page