top of page

Husrens

Føler du deg utrygg, sliten, ofte vondt i hodet, sliter med søvn? Kjenner du kalde gufs, eller at noen følger med på deg? Forsvinner ting i huset på uforklarlig vis? Sover barn urolig? Reagerer kjæledyr unormalt, eller er det kanskje oppstått amper stemning i huset? 
 

Energier kan ALDRI bli borte, kun omskapes til noe positivt, og/eller sendes vekk. 
 

Vi stiller begge to på husrens, hvor vi først tar en prat med de som bor i huset. Etter det, vil vi gå igjennom rom for rom, slik at hvert rom blir renset, samt at vi legger en beskyttelse rundt hele huset/eiendommen. Vi vil også rense bort negativ energi for hver og en person i husstanden, slik at det kan opprettholdes god energi i huset. 

Hele seansen tar mellom 2-3 timer.


Etter ca 1-4 dager, bør det ha blitt ro og harmoni i huset. Merkes spesielt godt hos barn som sover hele natten, dyr som har blitt roligere, og for voksne, kan det kjennes deilig og mer enerigfylt å komme hjem. 
Dersom det skulle vise seg at det fremdeles "henger" igjen noe "dårlig" energi, vil vi
fjernrense GRATIS inntil 2 ganger. Dersom det viser seg at det har kommet NY dårlig energi, vil vi måtte komme tilbake for rens nr 2, for litt redusert priskostnad. 

Ghost.jpg
bottom of page