top of page

Hypno / Hypnose

Hva er Hypnose?

Hypno = En kraftfull metode hvor vi henvender oss direkte til ditt ubevisste sinn, for å påvirke tankemønstre som skaper problemer/utfordringer for deg.
Det er en dyp avslappende teknikk med muntlig veiledning og bevisstgjøring. 
Hypnose kan sammenliknes med at man befinner seg i en behagelig tilstand, dyp hvile,
eller når man dagdrømmer. 
Vårt ubevisste sinn husker, hører og ser alt. Og ved å henvende oss til "sjefen", kan vi oppnå et samarbeid mellom vårt bevisste sinn (bl.a. fornuft, logikk og viljestyrke) og vårt ubevisste sinn (bl.a. følelser og gammel programmering) som kan gi positive resultater.

 

Det eneste jeg har mistet ved hypno, er uønskede vaner, bekymringer, stress og blokkeringer, som hindret meg å ha det bra i hverdagen! 

Hva kan Hypno hjelpe for:

Hypno har blitt brukt ved en rekke ulike diagnoser, tilstander, plager og problemer, som:

– Søvnmestring
– Stressmestring
– Sinnemestring
– Prestasjonsmestring
– Ulike typer tvangstanker 
Fatigue
– Måloppnåelse
– Mental trening
– Allergi som er mentalt forankret
– Negative tankemønstre
– Sengevæting
– Overdreven bekymring
– Røyk- og snusavvenning
– PTSD – posttraumatisk stress-syndrom
– og annet

Historien om metoden:

Hypnose kommer fra gresk hypnos, søvn. Denne teknikken er blant annet kjent fra psykoterapi. Metoden brukes ved ulike tilstander, som kan hjelpe for alvorlige tilstander, smerter, anspenthet, psykosomatiske lidelser, fobier og røykavvenning.

Hypnose/hypnoterapi har de senere år fått en utvidet betydning og
brukes om avspenning og avslapping og ”naturlig tilstand” eller ”meditativ tilstand”, som man selv kan komme inn i. Man bruker også begrepet selvhypnose.

Hypnose kan også hjelpe ved sykdom, problemer og plager,
(men man har også sett TV-programmer hvor hypnose benyttes som underholdning. Hypnotiserte personer blitt bedt om å gjøre ulike, merkverdige ting, som de kanskje ikke selv er klar over i sin transetilstand, og som skal være morsomt å se på for publikum.
Om dette burde kalles hypnose eller massesuggesjon diskuteres??).

Hva skjer hos Søstrene Løvoll?:

Hypno kan brukes som et verktøy i forbindelse med et større og mer komplekst problem. Klienten settes i en transelignende tilstand, ved at en fagperson snakker og veileder på en bestemt og rolig måte.
Det er trygt og godt.

I denne tilstanden, som sammenlignes med hvile eller en dyp meditativ tilstand, skal man få kontakt med det ubevisste sinn, og dermed få tilgang til ressurser som gjør det mulig å endre på uvaner og uønskede tilstander. Det ubevisste sinn styrer og bestemmer over kroppen. Så vi må få kontakt med "sjefen" for å få til gode endringer. 

Antall timer:

Hvor mange timer man behøver, avhenger av hvor omfattende problemet er, hvor lenge tilstanden og-/eller plagen har eksistert.
Videre utvikling kan avtales med fagperson.

Bivirkninger:

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden, men bearbeiding av traumer kan gi følelsesmessig reaksjoner.

Historikk:

Hypnose og endring av bevissthetstilstand har som metode vært brukt gjennom årtusener verden over, eksempelvis i ulike ritualer, ofte innen religiøse rammer, sjamanisme osv.

Opphavsmannen til hypnose, som vi kjenner den i dag, er Franz Anton Mesmer (1734-1815), som systematisk forsket på teknikk. Men det var den skotske legen James Braid (1795-1860) som introduserte begrepet hypnose. Han forklarte hypnose som en sterk konsentrert oppmerksomhet og en innsnevring av bevissthet.

På 1800-tallet er Frankrike kjent for forskning på feltet. Den kjente psykoanalytikeren Sigmund Freud (1856-1939) ble kjent med metoden under studieopphold i Frankrike og brukte hypnose i en periode, særlig i forbindelse med frykt, eller ”hysteri”, som det het.

I dag kan man kjenne igjen essensen i teknikker som er utviklet på bakgrunn av hypnose, som autogen trening, NLP, EFT, EMDR mv.
Pr. 2018 ser man også en tendens til utvidet bruk blant helsepersonell, da hypnose inngår i Funksjonell medisin.

Utdanning:

De som arbeider med hypnose og hypnoterapi har ulik bakgrunn.

Det finnes ulike kurs/utdannelser i hypnose og hypnoterapi, tilpasset forskjellige formål og pasientgrupper.

Vi har tatt vår utdanning ved Hypnose Akademiet i Oslo.

bottom of page