top of page

EFT - Emotion Freedom Techniques

Hva er EFT?

EFT, Emotional Freedom Techniques er en fantastisk teknikk, for å fjerne uønskede fysiske og/eller psykiske plager. EFT er frigjøring av følelser som holder oss nede, eller spenninger/blokkeringer i livet vårt. Følelser eller smerter som hindrer oss i å ha det bra hver dag.
Alt er Energi. Mennesker er Energi. Du er Energi.
Med EFT kan vi skape positive endringer i vårt energifelt.

Hva kan EFT hjelpe for:

EFT har blant annet blitt brukt ved:
– Allergi

– Øke selvtillit

– Traumer
– Misbruk
– Stress
– Angst
– Frykt
– Fobier
– Depresjoner
– Sorg
– Avhengighet
– Fysiske symptomer som hodepine, smerter og pustevansker mv.

 

Beskrivelse av metoden:

EFT, Emotional Freedom Techniques er basert på kunnskap om kroppens energisystem. Metoden tar utgangspunkt i at årsaken til negative følelser er en forstyrrelse i energisystemet. EFT er en teknikk for fysiske og psykiske lidelser, og er omtalt som en form for akupunktur for følelsene. Metoden utøves ved fingerbanking på en serie punkter på kroppen, for å løse opp blokkeringer.

Hva skjer hos Søstrene Løvoll?:

Fagperson banker lett på bestemte punkter på hode/kropp med fingertuppene. Dette for å stimulere meridianpunkter, også kjent som akupunkturpunkter. 
Fagpersonen sier ulike ting, som klienten gjentar høyt.

I denne teknikken, vil fagperson søke å finne hendelser i klientens liv, som forårsaker unødvendige spenninger/blokkeringer.
Fagperson tar så for seg uønskede følelser, løser de opp og lar de bli godtatt av det ubevisste sinn.

 

Antall timer:

Hvor mange timer man behøver, avhenger av hvor omfattende tilstanden og-/eller plagen er. EFT kan ha full virkning etter kun 1 gang, eller at man bruker EFT som et element i et mer langsiktig undervisningsopplegg.

Antall timer kan avtales med Fagperson.

 

Bivirkninger:

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst i forbindelse med denne teknikken.

Historikk:

EFT er utviklet siden 1991 i USA av Gary Craig (f.1940).
Craig er utdannet ingeniør, og har bakgrunn i NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) og TFT (Tankefeltterapi).
Metoden er en videreutvikling av Tankefeltterapi.

Det finnes i dag utøvere av metoden over hele verden.
Teknikken tilbys av Fagpersoner med ulik bakgrunn.

Dr.med. Albert Szent-Györgyi, nobelprisvinner i fysiologi (1937) og oppdager av C-vitamin, uttalte: «En hvilken som helst teknikk/metode som ikke er basert på kunnskapen om energi, er ubrukelig».

Forskning:

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Det har skjedd mye innenfor informasjonspsykologien (TFT, Tankefeltterapi og EFT, Emotional Freedom Techniques, spesielt)

Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
– PTSD
– Depresjon
– Angstlidelser
– Overdreven matlyst og avhengighets adferd
– Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress-hormonene i kroppen og genuttrykk.

bottom of page