EFT - Emotion Freedom Techniques

Hva er EFT?

EFT, Emotional Freedom Techniques er en fantastisk behandlingsteknikk for å fjerne uønskede fysiske og/eller psykiske plager. EFT er frigjøring av følelser som holder oss nede, eller spenninger/blokkeringer i livet vårt. Følelser eller smerter som hindrer oss i å ha det bra hver dag.
Alt er Energi. Mennesker er Energi. Du er Energi.
Med EFT kan vi skape positive endringer i vårt energifelt.

Hva kan EFT hjelpe for/behandle:

EFT har blant annet blitt brukt ved:
– Allergi

– Øke selvtillit

– Traumer
– Misbruk
– Stress
– Angst
– Frykt
– Fobier
– Depresjoner
– Sorg
– Avhengighet
– Fysiske symptomer som hodepine, smerter og pustevansker mv.

 

Beskrivelse av metoden:

EFT, Emotional Freedom Techniques er basert på kunnskap om kroppens energisystem. Metoden tar utgangspunkt i at årsaken til negative følelser er en forstyrrelse i energisystemet. EFT er en behandlingsmåte for fysiske såvel som enkelte psykiske lidelser, og er omtalt som en form for akupunktur for følelsene. Behandling utøves ved fingerbanking på en serie punkter på kroppen, for å løse opp blokkeringer.

Hva skjer hos behandler?:

Behandleren banker lett på en serie bestemte punkter på kroppen med fingertuppene for å stimulere meridianpunkter, også kjent som akupunkturpunkter, mens klienten fokuserer på problemet, lidelsen.

I behandlingsforløpet, vil behandler søke å finne alle hendelser i klientens liv som kan forårsake unødvendige spenninger/blokkeringer for så å behandle disse en etter en.

 

Antall behandlinger:

Hvor mange behandlinger man behøver, avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er. EFT kan inngå både i korttidsterapi og som et element i et mer langsiktig behandlingsopplegg.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

 

Bivirkninger:

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.
Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.
Man kan oppleve en midlertidig økning i følelsesmessig intensitet ved bearbeiding av traumer, sorg og angst i forbindelse med behandlingen.

Historikk:

EFT er utviklet siden 1991 i USA av Gary Craig (f.1940). Craig er utdannet ingeniør, og har bakgrunn i NLP (Nevro Lingvistisk Programmering) og TFT (Tankefeltterapi).
Metoden er en videreutvikling av Tankefeltterapi.

Det finnes idag utøvere av metoden over hele verden. Behandling tilbys av behandlere med ulik bakgrunn.

Dr.med. Albert Szent-Györgyi, nobelprisvinner i fysiologi (1937) og oppdager av C-vitamin, uttalte: «En hvilken som helst behandling som ikke er basert på kunnskapen om energi, er ubrukelig».

Forsiktighetsregler:

Oppsøk kvalifisert behandler.
Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
Ta kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning:

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

Det har skjedd mye innenfor informasjonspsykologien (TFT, Tankefeltterapi og EFT, Emotional Freedom Techniques, spesielt) de siste årene når det gjelder forskning og arbeidet med å få metodene akseptert som evidens baserte.

Det finnes nå mer enn 100 forskningsstudier, oversiktsartikler og meta-analyser som har blitt publisert i vitenskapelige tidsskrifter.

Dette inkluderer:
– 50 randomisert kontrollerte studier
– 40 pre-post utfall studier
– 4 meta analyser
– 5 systematiske oversikter
– En rekke av case studier

Flere forskningsstudier har konstatert at energi psykologiske metoder effektivt behandler:
– PTSD
– Depresjon
– Angstlidelser
– Overdreven matlyst og avhengighets adferd
– Smerter

I tillegg viser noen studier at det oppstår kliniske fordelaktige endringer i stress hormonene i kroppen og genuttrykk.

• I 2016 ble TFT validert av NREPP (the National Repertory of Evidence Based Practices and Procedures, a division of SAMHSA in the U.S.) som en evidensbasert behandling.
• I 2017, la U.S. Veterans Administration til EFT på “List 2”, noe som godkjenner metoden som en “generelt trygg terapi.” (Neste skritt er å bli lagt til på «List 1», som er en liste overe godkjente behandlinger. )

For mer informasjon og oversikt over studier: 
ACEP (Associtation for Comprehensive Energy Psychology)

 

Lov og rettigheter:

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

EFT, Emotional Freedom Techniques er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som ikke er autorisert helsepersonell kan være registrert i Brønnøysundregistrene som alternativ behandler og oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

Utdanning:​

Utdanning/kurs tilbys i Norge. Mange utøvere tar dette kurset som en tilleggsutdannelse.
Grunnkurs kan gå over 2-3 helger.
Det tilbys også videregående kurs og oppfølgingkurs som er temabaserte.

Ta kontakt

Søstrene Løvoll

Magisk Endring 
v/Kari-Anne & Heidi

Adresse: Kveldeveien 472
3282 Kvelde/Larvik

E-post: duo@magisk-endring.no

Mob: 456 02 388 / 917 67 186

© Søstrene Løvoll - Magisk Endring