top of page

Akupressur

Hva er Akupressur?
Akupressur brukes forebyggende, og kan være til hjelp ved forskjellige plager. Ved ubalanse i kroppens energistrøm kan symptomer med forskjellig problemer oppstå. Akupressur benyttes for å gjenopprette balansen i energistrømmen.

Akupressur er en behandlingsmetode hvor man trykker på nøye utmålte punkter på kroppen for å opprettholde balanse, god helse og lindre sykdom. Dette er en form for akupunktur, men uten nåler.
Ved Akupressur følges meridianbanene i kroppen. Når det oppstår blokkeringer i våre meridianbaner eller energibaner kjennes dette som fysiske eller psykiske plager, som kan løses opp ved å trykke på blokkeringspunktene.

Hvilke problem kan behandlingen hjelpe for?:

– Muskel- og skjelettplager
– Revmatisme
– Stress
– Tretthet
– Søvnløshet
– Hodepine og migrene
– Depresjon
– Nervøsitet
– Høyt blodtrykk
– Kvalme
– Fordøyelsesplager
– Pollenplager
– Kvinnesykdommer

 

Beskrivelse av metoden:

Fagperson søker og stimulerer kroppens egne krefter til helbredelse. I likhet med akupunktur, jobber fagpersonen utfra teorien om å balansere kroppens energistrøm, mye omtalt som meridianbaner, ved å stimulere bestemte punkter på kroppen.

I behandling brukes trykkpenn, trykkpress-apparater, tommel- og fingertupp-pressur på punktene.

Akupressur kan også brukes i egen behandling og/eller sammen med andre behandlingsmetoder.

Hva skjer hos Søstrene Løvoll?:

I forbindelse med første time vil fagperson gjerne stille spørsmål om klientens kosthold, livsførsel, arbeidssituasjon, helse, forhold til venner og familie osv. Hensikten er å danne seg et bilde av personens energitilstand.

Behandlingen foregår med klærne på, sittende eller liggende på en benk for mest mulig avspenning. Fagperson trykker på bestemte punkter på kroppen, dvs. stimulerer akupunkturpunkter med fingrene eller ved hjelp av en trykkpenn.

Noen utøvere gir også kortere behandlinger for bestemte formål, som kvalme, generell velvære, avspenning, renselse eller for vital energi og livskraft. Dette kan være behandlinger som varer fra 10-15 minutter.

Mange akupunktører bruker akupressur som en del av behandling. Det sies at den også er egnet til selvbehandling av mindre plager som hodepine og kvalme.

Antall behandlinger:

Mange klienter kan merke en virkning eller forandring allerede etter en behandling.
Hvor mange behandlinger man behøver, avhenger av hvor omfattende problemet er, hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Smerter i forbindelse med akutte lidelser kan f.eks. lindres forholdsvis raskt.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Bivirkninger:

Behandlingen kan være smertefull, men vil likevel i de fleste tilfeller oppleves av pasienten som en «lettelse». Reaksjoner etter behandlingen oppstår vanligvis behandlingsdagen eller dagen etter og kan medføre en forverring av de symptomer som fra før er aktive. Ellers kan man oppleve generelle symptomer som hodepine, tretthet, diare, svetting, utsondring fra slimhinner og økt vannlating. Disse symptomene er forbigående og tolkes som tegn på at kroppens selvhelbredende system er stimulert og at det skjer en avgiftning.

Historikk:

Metoden har sin opprinnelse i Østen og er en gammel teknikk som brukes på samme måte som Akupunktur, men uten nåler. Nøyaktig når man begynte med akupressur vet man ikke. Akupressur er en del av Tradisjonell kinesisk medisin -TKM. I følge den kinesiske medisinen oppstår sykdom som følge av en ubalanse i energiflyten i kroppen

Forsiktighetsregler:

Oppsøk kvalifisert fagperson.
Ta kontakt med din fagperson, ved behov etter en time.
Oppsøk lege ved vedvarende plager.
Bruk alltid medisiner i samråd med legen din.

Forskning:

Forskning har bekreftet at akupressur kan ha effekt.
I Norge er det bl.a gjort forskning på akupressur mot svangerskapskvalme (Univeritetet i Tromsø, 2005), som viser positive resultater. Akupressur blir derfor tatt med i retningslinjene for svangerskapsomsorg (Sosial- og helsedirektoratet).

 

Lov og rettigheter:

– Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

– Offentlig helsepersonell som utøver behandling er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Akupressør er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilbyr alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står i offentlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.

Utdanning:

Man kan ta en utdanning til akupressør ved forskjellige skoler i Norge. Varigheten på utdanningen varierer fra kurs over 2 helger til utdanning over 2,5 år.
Utdanningen inngår også ved flere ulike akupunkturstudier.

bottom of page