top of page

Søstrene Løvoll

Magisk Endring

  Sliter du med:

 • Fysiske smerter 
  (Hodepine,
  Nakke, Rygg, 
  "Frosen Shoulder" Knær,
     
  Hofter og mer)

 • Betennelser

 • Allergier

 • Fatigue

 • Søvnplager

 • Senskader (Fysisk og etter langvarig sykdom)

 • Prestasjoner

 • Traumer

 • Fobier

 • Depresjoner

 • Angst

 • Avhengighet

  Har du utfordringer i Bedrift/Hjemme:

 • Ta kontakt for å øke motivasjon,
  effektivitet, omsetning,
  redusere sykmelding ++ for bedrift

 • Bedre energi, mer harmoni,
  bedre søvn og letttere hverdag i hjemmet. 

  Ønsker du:

 • Kanalisering (Bakover i tid,
  eller kontakt med kjære og nære)

 • Drømmetyding

 • Drømmeforståelse

 • Aurarens

"Energier kan forklares gjennom Albert Einstein sin teori og Termodynamikkens 1. lov"

Albert Einstein.jpg

Albert Einstein: “ALT er ENERGI”.

Det vil si at en følelse, et minne, en opplevelse,
en tanke, en reaksjon, en handling, en bevegelse, en smerte osv.
– ALT er energi. 

Termodynamikkens 1. lov
Energier kan ikke oppstå eller forsvinne, kun endres over til andre former, og overføres mellom ulike gjenstander eller system! 

Søstrene Løvoll

Gull-bakgrunn.jpg

Søstrene Løvoll har mange gode og kraftfulle alternative metoder. Våre teknikker når ut til et stort spekter av både fysiske og psykiske plager.

ALT starter med en tanke!

Vi gjør det unaturlige naturlig,

og det uforklarlige forklarlig og fornuftig!

Vi utfører ikke Mirakler, men det vi gjør,
kan oppleves Magisk!

Gull-bakgrunn.jpg

Behandlinger & Tjenester

Kontakt
bottom of page